Huyện Nam Đông kêu gọi đầu tư phát triển du lịch

Hiện nay bên cạnh những đặc điểm về tài nguyên thiên nhiên và văn hóa vùng miền đặc trưng, một thuận lợi lớn của huyện là hiện nay con đường La Sơn – Túy Loan đã hoàn thành và sẽ thông tuyến trong thời gian tới, đây là con đường phá vỡ thế độc đạo của huyện. Đây sẽ là bước ngoặt lớn cho việc phát triển các dịch vụ, nhất là các dịch vụ về du lịch.

Để phát huy các lợi thế trên, huyện đang rất quan tâm và tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Các dự án huyện đang kêu gọi đầu tư gồm:

  • Khu du lịch sinh thái Thác Phướn – Thôn Xuân Phú, Xã Hương Phú, quy mô 5 ha.
  • Khu du lịch sinh thái Thác Kazan- Thôn Dỗi – xã Thượng Lộ, quy mô 4 ha.
  • Làng Văn hóa Cơ tu – Thôn Dỗi, xã Thượng Lộ, quy mô 8 ha.

Trong khả năng địa phương sẽ có một số chính sách, cơ chế hỗ trợ để doanh nghiệp, cá nhân đầu tư phát triển các dự án du lịch trên địa bàn thuận lợi, hiệu quả.

Các tổ chức, cá nhân có nguyện vọng đầu tư các dự án du lịch liên hệ UBND huyện Nam Đông (Qua Phòng Văn hóa và Thông tin, điện thoại: 0234.3875357 gặp anh Lê Nhữ Sửu- Trưởng Phòng).