Cồng chiêng gắn bó mật thiết trong đời sống và lễ hội của người Cơ Tu

Cồng chiêng là nhạc cụ mang giá trị văn hóa gắn bó mật thiết với cuộc sống của bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào Cơ tu nói riêng, là tiếng nói của tâm linh, tâm hồn con người, để diễn tả niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, trong lao động và sinh hoạt hàng ngày của họ.

Cùng với sự thay đổi của xã hội và con người, tiếng cồng chiêng đang dần mai một, thất truyền. UBND huyện Nam Đông đang có chính sách bảo tồn các giá trị văn hóa này thông qua các lớp truyền dạy cho thế hệ trẻ cách thức sử dụng nhạc cụ và diễn tấu trong các lễ hội truyền thống. Cồng chiêng còn được duy trì và khai thác vào hoạt động du lịch thống qua các chương trình du lịch cộng đồng trên địa bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Facebook
Gọi điện ngay